ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


Learn Trading from Real Trader
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


หลักสูตรฝึกอบรม (0)


DVD ได้จัดทำขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด ความมุ่งหวัง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การเรียนรู้การลงทุน บนพื้นฐานของแนวคิด "เทคนิคเชิงกราฟ" แบบไม่เสียเวลา ซึ่งองค์ความรู้ที่บรรจุใน DVD แต่ละชุด เป็นตัวแทนของประสบการณ์การลงทุนของ อ.ธิติ ธาราสุข, Fulltime Trader, Founder of Art Trading
View :   Sort :

หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
พบสินค้า 32 รายการ
เรียนรู้กราฟแท่งเทียน อย่างผู้เชี่ยวชาญ และ รู้จริงสไตล์ Art Trader ที่จะทำให้คุณเข้าถึง "ศาสตร์ของกราฟแท่งเทียน" ในแบบที่คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้จากที่ใดในโลก
 view
รหัส : DVD0888TH
DVD Master of Candlestick
เรียนรู้กราฟแท่งเทียน อย่างผู้เชี่ยวชาญ และ รู้จริงสไตล์ Art Trader ที่จะทำให้คุณเข้าถึง "ศาสตร์ของกราฟแท่งเทียน" ในแบบที่คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้จากที่ใดในโลก
ราคา: 15,000.00 บาท
จำนวน :

แนวคิดของ Wash and Rinse ได้ถูกจัดทำเป็น DVD แต่ไม่ใช่ในแง่ของการท่องจำ แต่เป็นการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์การลงทุน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทุกตลาด
 view
รหัส : DVD0090TH
DVD Wash and Rinse กับ กลยุทธ์วางแผน การลงทุน
แนวคิดของ Wash and Rinse ได้ถูกจัดทำเป็น DVD แต่ไม่ใช่ในแง่ของการท่องจำ แต่เป็นการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์การลงทุน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทุกตลาด
ราคา: 3,500.00 บาท
จำนวน :

ในที่สุด Art Trader ก็เดินทางมาถึงครึ่ง ของการพัฒนาแนวคิด และ กลยุทธ์การลงทุน ผ่านมุมมองของ Dow Theory ในรูปแบบของการวัด "กำลัง"  แนวคิดในการวัดกำลัง ถือเป็นแนวคิดในการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่ก้าวข้ามขีดจำกัด ของการวางแผนการเทรดที่ทำให้นักลงทุน
 view
รหัส : DVD0088TH
DVD ถอดรหัสลับ Dow theory 4
ในที่สุด Art Trader ก็เดินทางมาถึงครึ่ง ของการพัฒนาแนวคิด และ กลยุทธ์การลงทุน ผ่านมุมมองของ Dow Theory ในรูปแบบของการวัด "กำลัง"

แนวคิดในการวัดกำลัง ถือเป็นแนวคิดในการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่ก้าวข้ามขีดจำกัด ของการวางแผนการเทรดที่ทำให้นักลงทุน สามารถพยากรณ์ล่วงหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณชอบแนวคิด "ถอดรหัสลับ Dow Theory 1-3" ผมแน่ใจว่า คุณจะชอบชุดนี้ แน่นอน!!!
ราคา: 8,000.00 บาท
จำนวน :

เรียนรู้ และ เข้าใจจิตวิทยาแฝง และ การประยุกต์ใช้งาน pattern A กับโครงสร้างของ pattern แบบต่าง ๆ       9 ประเภท ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
 view
รหัส : DVD0099TH
DVD Understanding psychology behind 9 patterns
ศึกษาและเรียนรู้ จิตวิทยาแฝง และ การประยุกต์ใช้งาน pattern A กับโครงสร้างของ pattern แบบต่าง ๆ 9 ประเภท ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
ราคา: 9,000.00 บาท
จำนวน :

แนวคิดในการพัฒนา Dow Theory เพื่อสร้างเครื่องมือวัด ความแข็งแรง และ ความอ่อนแอของกราฟ ด้วย pattern สไตล์ Art Trading
 view
รหัส : DVD0086TH
DVD ถอดรหัสลับ Dow theory 3
ค้นพบการพัฒนา Dow Theory เพื่อสร้างมุมมองของวัดประเมินรูปแบบของแนวโน้วว่า "แข็งแรง หรือ อ่อนแอ" ผ่าน 3 pattern สาย Art ที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด

1. pattern "Bubble"
2. pattern "Pitch" และ
3. Y component
ราคา: 5,000.00 บาท
จำนวน :

ศึกษาจิตวิทยาการลงทุน ผ่านโครงสร้างกราฟ ในสไตล์สาย Art
 view
รหัส : DVD0085TH
DVD วิธีประเมิน จิตวิทยา ผ่านโครงสร้างกราฟ กรณีศึกษา Firework และ Star Steps
เรียนรู้จิตวิทยาของกราฟ ผ่านมุมมองของ Founder of Art Trading ที่ทำให้ เข้าใจ และ แปลความหมายกราฟ โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำกราฟ แบบ "งู ๆ ปลา ๆ" อีกต่อไป
ราคา: 4,500.00 บาท
จำนวน :

ผลิตจำกัดจำนวน
 view
ราคา: 6,500.00 บาท
จำนวน :


 view
ราคา: 2,000.00 บาท
จำนวน :

หลายคนพยายามหา "คำตอบ" หรือ "กลยุทธ์" เพื่อชิงความได้เปรียบในการ "เข้า-ออก" ในตลาดการลงทุน โดยใช้กระบวนการคิด แบบ"คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า" ซึ่ง DVD ชุดนี้ จะทำให้แนวคิดการเทรด ในแบบที่คุณเคยฝัน "เป็นจริง
 view
รหัส : DVD0081TH
DVD ชุด ถอดรหัสลับ Dow theory II
ต่อยอด จากความสำเร็จในชุดแรก กับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ ในการหาจังหวะ “การเข้า (entry)” และ “การออก (exit)” จากตลาดในสภาวะ “ไร้แนวโน้ม (sideway)” เพื่อให้คุณได้เปรียบคนอื่น เพราะ

ในขณะที่ทุกคนไม่มีแผน “แต่คุณมี”
ในขณะที่ทุกคนไม่รู้แนวโน้ม “แต่คุณรู้”
ในขณะที่ทุกคนกลัว “แต่คุณไม่”
ราคา: 2,000.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : DVD0080TH
DVD การประเมินกราฟ และการหาสัญญาณกลับตัวด้วยแนวคิด Action and Reaction
นักลงทุนส่วนใหญ่ ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ กราฟแท่งเทียน มักเริ่มต้นด้วยการท่องจำ โดยปราศจากความรู้ และ ความเข้าใจ DVD ชุดนี้ จะสอนให้คุณเข้าใจ และ ไม่ต้องจำ อีกต่อไป
ราคา: 2,500.00 บาท
จำนวน :


หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
** คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดประกอบการลงทุนอย่างรอบคอบ ก่อนพิจารณาลงทุน ทาง Chart Master ดำเนินบทบาทในฐานะผู้ฝึกอบรม โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะของนักลงทุนจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุนประเภทต่างๆ โดยมิได้มีหน้าที่ในการเป็นนายหน้าในการให้คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ผลลัพธ์ของการลงทุนในตลาด ขึ้นกับระดับความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล รวมถึงสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง นอกจากนี้ ผลงานในการลงทุนในอดีต มิได้การันตีผลงานการเทรดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล และสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา Chart Master ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการอบรมตามความเหมาะสม บริษัท ชาร์ตมาสเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี